Regulamin

 • Firma LAPTOTECH działa w oparciu o regulamin oraz cennik usług serwisowych.
 • Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin.
 • Do każdego zlecenia wystawiamy dokument, tzw. Zgłoszenie serwisowe. Jego wypisanie jest niezbędne do rozpoczęcia naprawy, usługi serwisowej.
 • Zgłoszenie serwisowe wystawiane jest przez pracownika serwisu wspólnie z Klientem na podstawie przyniesionego sprzętu, jego wstępnej diagnozy i występujących objawów usterki.
 • Zgłoszenie sprzętu do naszego serwisu może nastąpić w następujące sposób:
 • osobiście w serwisie, po przyniesieniu sprzętu na adres: ul. Podgórna 13, 62-028 Koziegłowy, Poznań,
 • wysyłając sprzęt wraz z dołączonym opisem usterki, danymi sprzętu (marka, model, numer seryjny) oraz danymi właściciela,
 • telefonicznie i przez email.
 • Przesyłki wysłane za pobraniem lub na koszt Serwisu nie będą przyjęte.
 • Serwis wydaje klientowi dokument „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu”, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.
 • Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi Klient. Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, zaleca się dobrze zapakować i zabezpieczyć paczkę z urządzeniem.
 • Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis.
 • Po wykonaniu naprawy urządzenie zostaje stosownie zabezpieczone, spakowane oraz wysłane.
 • Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić jej stan w obecności kuriera i w przypadku uszkodzeń zewnętrznych paczki lub wewnętrznych zawartości konieczne jest spisanie protokołu uszkodzenia.
 • Gdy przesyłka nie nosi śladów uszkodzenia, nie ma naruszonych taśm i nic nie wskazuje, że była otwierana podczas transportu; można odebrać ją bez obaw – sprzęt jest solidnie zapakowany i nie powinien ulec uszkodzeniu mechanicznemu.
 • W przypadku podejrzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki w czasie transportu prosimy zastosować się do następującej procedury:
 • sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera; dokładnie przyjrzeć się urządzeniu; sprawdzić, czy plomby gwarancyjne nie zostały naruszone; jeśli to możliwe, włączyć sprzęt. Prosimy, nie włączać urządzenia, gdy jest zmarznięte i na jego powierzchni osiada się para, bo może ulec uszkodzeniu, zwarciu,
 • po stwierdzeniu uszkodzenia zawartości, należy sporządzić stosowny protokół i dokładnie opisać w nim zaistniałe okoliczności.
 • Standardowy czas naprawy wynosi:
 • 0-1 dni - wymiana pamięci RAM, dysków twardych (bez instalowania oprogramowania), klawiatur, napędów; przy założeniu że części znajdują się w naszym magazynie lub zostały wcześniej opłacone i zamówione,
 • 0-1 dni - dla czyszczenia i konserwacji układu chłodzenia,
 • 0-2 dni - dla wymiany matryc (w tym często wraz z czasem potrzebnym na sprowadzenie matrycy),
 • 1-3 dni robocze dla instalacji oprogramowania, systemów z zachowaniem danych, instalacją programów dodatkowych,
 • 3-5 dni roboczych na wymianę elementów typu: taśma matrycy, wentylator, klawiatura, części obudowy (przeważnie z czasem potrzebnym również na sprowadzenie podzespołów).
 • Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku zamawiania trudno dostępnych części. Klient zostaje poinformowany o takiej ewentualności w ciągu dwóch dni roboczych od dostarczenia sprzętu do naprawy.
 • Istnieje także możliwość naprawy w trybie ekspresowym. Sprzęt trafia bezpośrednio do serwisanta, dzięki czemu czas usługi może ulec skróceniu nawet do kilku godzin. Dodatkowa opłata wynosi 100 złotych.
 • Na wykonane usługi Serwis udziela 90-dniowej gwarancji liczonej od daty wykonania świadczenia.
 • Wszystkie elementy wymienione przez Serwis na nowe w ramach świadczonej usługi, podlegają standardowo 12-miesięcznej gwarancji.
 • Gwarancji nie podlegają:
 • pozostałe elementy urządzenia, które nie były naprawiane w ramach świadczonej usługi,
 • systemy operacyjne i instalowane oprogramowanie; zachęcamy do ich sprawdzania w momencie odbioru, ale ze względu na dużą ingerencję użytkowników gwarancji nie udzielamy, a jedynie wsparcie techniczne na preferencyjnych warunkach. Oczywiście, jeśli z naszej strony zdarzy się jakieś przeoczenie lub błąd, usuniemy go bezpłatnie,
 • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji urządzenia oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
 • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne takie jak: złamania, zalania, zarysowania, wytarcia, zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji itp.,
 • przypadki uszkodzeń losowych niezależnie od warunków eksploatacji takich jak: powódź, pożar, przepięcie itp.,
 • części z zatartym lub zniszczonym numerem serwisu lub numerami seryjnymi urządzenia, co uniemożliwia zidentyfikowanie sprzętu z wykonaną naprawą,
 • części po próbie naprawy przez osoby lub podmioty nie będące gwarantem.
 • Oferta 100% skutecznej naprawy płyt głównych nie dotyczy: sprzętu po zalaniu, po ingerencji osób trzecich, w przypadku fizycznych uszkodzeń spowodowanych przez np.: spalone podzespoły, itp.
 • Serwis nie odpowiada za efekty destrukcyjnych procesów zapoczątkowanych przed przyjęciem sprzętu do naprawy. Przykładem tego typu procesów są między innymi: naprężenia mechaniczne prowadzące do późniejszych uszkodzeń, zalanie urządzenia cieczą, które wywołuje awarię w późniejszym terminie, złe umocowanie urządzeń odprowadzających ciepło, uszkodzenia układu zasilania, nieprawidłowy montaż po poprzednich naprawach, pozostawione wewnątrz urządzenia luźne elementy, nieudane próby napraw prowadzone przez inny serwis lub na własną rękę.
 • Celowe usunięcie lub uszkodzenie plomb gwarancyjnych oraz samodzielne przeróbki serwisowanego w naszym Serwisie sprzętu powodują utratę gwarancji na wykonaną usługę.
 • Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do Serwisu na swój rachunek - we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowane przez Klienta nielicencjonowane (nielegalne) oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych, innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy. Mimo wszystko przed dokonaniem zmian na nośnikach informujemy Klienta i w razie potrzeby zabezpieczamy dane.
 • Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę. Istnieje możliwość zabezpieczenia danych przez serwis, co należy zgłosić podczas oddawania sprzętu do serwisu – usługa ta jest odpłatna.
 • Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 • Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 • Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach niż w momencie przyjmowania. Wynika to z faktu, że część elementów jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a w konsekwencji regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Jeśli laminat, na którym zamontowane zostały układy jest uszkodzony, pęknięty, rozwarstwiony; uniemożliwia to poprawne wlutowanie sprawnego układu.
 • Cena usługi serwisowej jest obliczana w oparciu o stały cennik oraz koszt podzespołów zależny od dostawcy. Serwis informuje Klienta o przewidzianych kosztach przed naprawą.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 • Każdy klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.